Tổng đài điện thoại

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic , tự động tính cước gọi đi, thống kê báo cáo cước bất kỳ, tạo mã cá nhân cho mỗi người khi gọi đi...

Results 25 - 33 of 33
Trang 2 / 2

Phần mềm tổng đài

ca-supervisor-kx-ncs2301

CA Supervisor KX NCS2301

Gọi để biết giá
ca-operator-kx-ncs2401

CA Operator - KX-NCS2401

Gọi để biết giá
activation-key-ip-trunk-kx-ncs4102

Activation key IP Trunk KX NCS4102

Gọi để biết giá
activation-key-ip-trunk-kx-ncs4104

Activation key IP Trunk KX NCS4104

Gọi để biết giá
activation-key-ip-pt-kx-ncs4508

Activation key IP PT KX NCS4508

Gọi để biết giá
activation-key-ip-pt-kx-ncs4501

Activation key IP PT KX NCS4501

Gọi để biết giá
activation-key-ip-pt-kx-ncs4208

Activation key IP PT KX NCS4208

Gọi để biết giá
activation-key-ip-pt-kx-ncs4201

Activation key IP PT KX NCS4201

Gọi để biết giá
activation-key-sip-ip-kx-ncs4716

Activation key SIP IP - KX-NCS4716

Gọi để biết giá
Trang 2 / 2
tong-dai-dien-thoai-noi-bo
tong-dai-dien-thoai-noi-bo