Dùng cho tổng đài: KX-NCP, KX-TDA, KX-TDE

Bảo hành: 12 tháng

Dùng cho tổng đài: KX-NCP1000, KX-NS300, KX-TDA100, KX-TDA100DBP, KX-TDA200, KX-TDA600

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Dùng cho tổng đài: KX-NS, KX-TDA, KX-TDE

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng